Krajináři

Krajináři jsou lidé, kteří mají rádi krajinu a přírodu. Již několik let se aktivně zapojujeme do činností podporujících prosperitu okolního prostoru a života v něm. Staráme se o některá chráněná území s výskytem vzácný druhů rostlin a živočichů, věnujeme se dětem i dospělým formou vzdělávacích akcí, pobytů, programů, seminářů nebo workshopů, podílíme se na chodu školy, sledujeme vývoj enviromentální politiky v regionech.

Máme komplexní nabídku pro školy, včetně terénních výukových programů, vzdělávacích pobytů v přírodě, soutěží a dalších aktivit. Pořádáme tábory a výlety pro děti a pro rodiče s dětmi.

Krajinářem může být ten, kdo má srdce otevřené, chuť vnímat a respektovat krajinu i člověka.


OTEVŘENÉ AKCE PRO ROK 2020

12. 1. Půlčíkův chůzoběh Prahou
17. – 22. 2. Český lyžák
22. – 29. 3. Babyhory (ZRUŠENO)
4. – 5. 4. Dálný východ zblízka (ZRUŠENO)
16. 5. Jarní babylet (ZRUŠENO)
29. – 31. 5. Po řekách Českých (ZRUŠENO)
1. – 17. 7. Divadelně vodácký tábor
1. – 7. 8. Babycamp I. Běh
8. – 13. 8. Babycamp II. Běh
15. – 22. 8. Turisticko přírodovědný tábor


Krajina
Copyright © 2015 Spolek Krajinari