Krajináři

Kdo jsou Krajináři?

Jsme komunita lidí, kterým není lhostejná příroda a krajina kolem nás.

Naopak!

Jsme si vědomi významu zdravě fungujících biotopů a ekosystémů, a proto se snažíme české krajině pomáhat. Považujeme za důležité šířit pak tyto získané vědomosti a zkušenosti dál – především směrem k dětem, ale vlastně ke každému, kdo má rád přírodu a chce se podílet na jejím poznávání, pozorování a souznění s ní.

Od roku 2013 nabízíme dětem a jejich rodičům možnost získávat vědomosti formou Terénních výukových programů; pořádáme letní tábory pro různé věkové kategorie dětí, zimní výjezdy do hor a další akce zabývající se různými ekologickými oblastmi.

Zaměřili jsme se na vzdělávání dětí a studentů také v rámci školského vzdělávacího systému: organizujeme a zajišťujeme kompletní servis pro letní i zimní školy v přírodě - včetně připraveného programu zaměřeného na ekologii a přírodu navštívené lokality; nabízíme pestrou škálu výukových programů v interiéru i exteriéru, soutěže a animační programy.

Již od založení spolku máme ve správě chráněná území "U svaté Markéty", U potoků a Frejlach s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. O svěřenou lokalitu se pravidelně staráme a návštěvníkům poskytujeme veškeré informace týkající se péče o krajinu. Ta zahrnuje nejen pravidelné kosení, ale také čištění vodních toků a jejich návrat do přirozené podoby, obnovu biodiverzity v mokřadech a v neposlední řadě diskuse s odborníky v oblasti krajinného inženýrství.

Krajináři vám tak mohou nabídnout mnoho krásných zážitků na poznávacích exkurzích do krajinných celků a vzácných lokalit…Krajina
Copyright © 2015 Spolek Krajinari