Krajináři

Terénní výukové programy „Za zelenými klenoty Prahy“

Nabízíme soubor pěti unikátních terénních výukových programů pro I. a II. stupně základních škol. Vybrané lokality umožňují co nejnázornější edukaci přírodovědných, ekologických, společenských, urbanistických a dalších témat. Škole poskytneme také učební materiál pro jednu vyučovací hodinu před programem a jednu vyučovací hodinu po programu. Terénní programy trvají 180 minut (bez dopravy na místo a zpět). Žáci dostanou pracovní listy pro každý jednotlivý program. Cena za žáka je 70 Kč.


Lokality a popis programů:

Petřín -geologie, ekologie pramenišť, jarní botanický aspekt, hydrogeologie, krajinný ráz
Program využívá jedinečného prostředí vrchu Petřín, který je unikátním skloubením přírody a lidského díla. Na jedné straně prozkoumáme přírodní prvky jako prameniště, skalní společenstva nebo celé kalendárium geologického vývoje kaňonu Vltavy. Na straně druhé se dotkneme historie, urbanismu a krajinného rázu. Vrcholem programu je návštěva historických vodních štol Strahovského kláštera.

Krčský les - ekologie lesního ekosystému a ekosystému tekoucích vod
Největší lesní komplex v městské zástavbě je ideální pro pochopení ekologie lesa. V programu využijeme inverzní posloupnost vegetačních stupňů v údolí Kunratického potoka, který je také ideálním stanovištěm pro poznání ekosystému tekoucí vody.

Divoká Šárka - ekologie a pedologie, archeologie, historie, zemědělství, management stepí
Divoká Šárka je nejen unikátním přírodním klenotem, ale také učební pomůckou pro náhled do rané historie slovanského osídlení. Prostředí stepních společenstev, sprašových nánosů, kaňonu Šáreckého potoka se svou dramatickou morfologií i genius loci slovanského hradiště pomáhá porozumění historie i ekologie.

Stromovka - městská zeleň, funkce zeleně, význam niv, povodně na Vltavě
Přírodní památka obora Stromovka je ideální ukázkou rekreační zeleně ve městě. Na vlastní oči se přesvědčíme o jejím významu a dotkneme se historie podobných zelených enkláv v zástavbě na příkladu Královské obory. Slepé rameno Vltavy poslouží jako názorná pomůcka pro pochopení dynamiky říčních systémů a niv, zmíníme se i o tématu povodní. Jako bonus nahlédnou žáci do historického vodního díla – Rudolfovy štoly.

Prokopské údolí - paleontologie, paleoekologie, vodní prvky a stepní biotopy
Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí patří k tomu nejzajímavějšímu, co v Praze máme nejen z hlediska ochrany přírody. Vápencové údolí se zbytky skalních stepí, vodními prvky jako je Dalejský potok, četné prameny, zatopený lom, kombinuje lidské výtvory v unikátním krajinném rázu, který bychom s trochou nadsázky hledali jinak až v Americe. Nacházejí se zde také jedny z nejvýznamnějších nalezišť zkamenělin.


Mobilní výukové programy

Nabízíme výukové ekologické programy přímo ve vaší škole na vybraná ekologická témata s použitím praktických modelů a webových aplikací.


Voda – základ života - 180 min.
Víme o vodě opravdu všechno? Co se skrývá za jejími zázračnými fyzikálními vlastnostmi? Jak funguje krajina zdravá s dostatkem vody a jak vysušené oblasti? Co je to vodní stopa? Obsahem přednášky je i webová aplikace „Jak předcházet povodním“.

Co umí stromy? - 180 min.
Jsou tu 100 krát déle než lidé. Mají zásadní vliv na globální i lokální přírodní procesy. Máme na paměti, co vše pro nás stromy dělají? A chováme se podle toho? Překvapivé souvislosti významu stromů pro fungování biosféry.V případě zájmu nás kontaktujte mailem dokoran@post.cz, j.esterka@email.cz nebo telefonicky 607 849 543, Ing. Jakub Esterka
Krajina
Copyright © 2015 Spolek Krajinari